Lô 3 máy ép cọc Hitachi PD100, Nissha DH508-105M, Nissha DHP80

Thông tin khách hàng